Ödeby kyrka
 

 

Den av Magnus Gabriel De la Gardie, färdigställda kyrkan.

 

Foto: Sten B. Norén.

 

Besök av Wedevåg-Kvarnbacka-Stenstas bygdeforskare-08.

 

 

 

 

 

Foto från vykort.

 

Predikstol och altartavla i kyrkan invid Kägleholm.

 

Foto från vykort.

 

Altatavlan är flamländsk 1500-tal. Har sin historia?

Foto Sten B. Norén.

 

Besök av Bygdeforskningen i Wedevåg-Kvarnbacka-Stensta.

 

Foto Sten B. Norén.

 

Fotograf Sten B. Norén ses nedan i 1600-tals hattbeklädnad.

 

Foto Hans S Eriksson.

 

Från bilparkeringen på sydsidan ses grunden till Tuna gård , - här med skifferklätt tak,  över de ursprungliga ekspånen.

 

Bild: RAÄ

 

Kungsgården från 1500-talet kan anas från färjeläget vid kaj.

 

Bild: Hans S Eriksson

 

Bygdeforskarna Margit, Knut, Sten och Rachel fikar i vårsol. Plötsligt får fotografen ett spratt och lyfter på sin vida hatt:

 

Foto RAÄ

 

Spelplatsen 1995 och 1996 för guidspelet med tre aktörer där ortens kvinnohistoria gestaltades, allt från Heliga Birgitta över Ebba Brahe till Hedwig Vegelin. 100 värmeljus i källaren varje kväll, trollband publiken inför skådespelarnas briljanta utspel!

 

 

”Kommen ur ett brusan hav . .  ” lästes till minne av Rikskanslern De la Gardie.  Uniformen: - En fransk från 1680-talet.

 

Magnus Gabriel De la Gardies emblem.

Fotograf, maj 2008 var Stig Målefors.

 

Med franskt ekonomiskt stöd, utkämpade Sverige 30-åriga kriget.

Krigsbyten fördes i hemlighet till alla nybyggda slott inom landet!

 

 

 Är detta skolan vid Kägleholm som Hedwig Vegelin bekostade?